Werkvormen voor Business Schools

Niet alleen geven  wij onze eigen trainingen, we zetten onze werkvormen ook in bij anderen. Zoals bij TSM Business School. Voor in-company trajecten op ‘Executive MBA-niveau’ ontwerpen wij werkvormen die zorgen dat de theorie die de deelnemers krijgen ook echt binnenkomt en toepasbaar is in de praktijk. Niet alleen zorgen wij zo voor een rode draad door het programma heen, ook geven we de deelnemers een afwisseling in hun manier van leren.

Naast Business Schools werken we ook samen met veel collega-trainers en adviesbureaus om onze werkvormen in te zetten.