Slimmer werken

Bij een grote zorginstelling in Groningen kregen we twee vragen over kennisdeling.

  1. Hoe kunnen de leidinggevenden efficiënter communiceren.
  2. Hoe kan een team thuiszorgmedewerkers dat elkaar weinig ziet toch goed kennis uitwisselen en een hechte band opbouwen.

Dit was het resultaat:

  1. Een besparing van € 45.000 voor 1 team van leidinggevenden door nu productiever te zijn en minder kosten te maken. Hiervoor hebben we de leidinggevenden geleerd om beter samen te werken en te communiceren met moderne middelen zoals een iPad. 
  2. Het team thuiszorgmedewerkers is nu veel hechter. Ze opereren weer als team en weten elkaar snel te vinden, in dit geval via hun nieuwe smartphone met WhatsApp. Die helpt hen om nog beter in te spelen op vragen van cliënten en elkaars vragen  te beantwoorden. De besparing in arbeidsproductiviteit is ook nog eens € 15.000,-  per team, per jaar.