Toegepaste improvisatie

De Inspelers werken veel met improvisatie en improvisatie komt in meerdere soorten en maten. Toegepaste improvisatie of ‘Applied Improvisation’ is het vakgebied van actieve werkvormen om vaardigheden te trainen. Vaak zijn deze werkvormen afkomstig van improvisatietheater. De werkvormen zijn vaak korte oefeningen waarin de deelnemers nieuwe competenties kunnen ervaren en aanleren. Toegepaste improvisatie is bij uitstek geschikt om je snel te leren om creatief te zijn, flexibel te handelen en effectief samen te werken in teams.

In ons boek ‘Yes And… Your Business’ staan meer dan 70 werkvormen van toegepaste improvisatie. Gijs is namens de Inspelers actief lid van het wereldwijde ‘Applied Improvisation Network’.