Wetenschappelijke Publicaties

Naast zijn werk voor de Inspelers, of nog beter, als onderdeel daarvan, doet Gijs wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik en de toegevoegde waarde van improvisatie in organisaties. Momenteel staat ‘leidinggeven aan improvisatie’ centraal als onderzoeksthema. De aanzet voor het onderzoek was Gijs’ eigen Masterscriptie over dit onderwerp. Inmiddels is het onderzoek verder gevorderd en zijn er al meerdere nieuwe studenten afgestudeerd op deelonderzoeken. Hieronder zijn de publicaties tot nu toe te downloaden. Een artikel in een ‘peer-reviewed journal’ is in voorbereiding.

Concreet onderzoeken we de impact van verschillende leiderschapstijlen op de kwaliteit van improvisatie en innovatie. In de praktijk heeft dit zijn meerwaarde al getoond voor o.a. hoogtechnologische bedrijven. Het onderzoek maakt gebruik van een vernieuwende onderzoeksmethode, Theatrale Simulatie in de Hyperrealiteit. Dit vormde de basis voor ToekomstTheater. Deze onderzoeksmethode is opgezet door Moes Wagenaar en maakt gebruik van improvisatieacteurs om complexe sociale processen te kunnen onderzoeken.

Download de originele Master’s Thesis.

Of het iets kortere Conference Paper.verderpijlminderklein