Improviserend Organiseren

Improviseren is tegelijkertijd denken en doen, waarbij je gebruik maakt van de aanwezige kennis, mensen, en materialen. Bij improviserend organiseren richt je je organisatie zo in dat iedereen kan improviseren en daarmee flexibel kan inspelen op de omgeving, veranderingen en elkaar. Dit leidt tot meer vernieuwing in werkprocessen, diensten en producten en tot een betere verbinding met klanten.

Improviserend Organiseren is werken in kleine stappen naar een groter doel. Wat je ontdekt door het zetten van de eerste kleine stap, is input voor de richting van de tweede stap, de tweede stap geeft je meer informatie over de derde stap en zo verder. Uiteindelijk werk je toe naar een groots en meeslepend doel, dat je van te voren alleen in grote lijnen hebt neergezet.

Improviserend Organiseren geeft vooral veel vrijheid voor mensen om mee te bewegen met ideeën en ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Dit komt omdat Improviserend Organiseren niet uitgaat van een beknellende structuur om mensen heen, maar van een bindende kern. Hierdoor blijven mensen wel bezig met de goede dingen, maar doen ze dat zoveel mogelijk vanuit intrinsieke motivatie en vertrouwen in elkaar.

Improviserend Organiseren is een groot onderdeel van de Inspelers. We geven er training in, gebruiken het bij ons organisatieadvies, doen er onderzoek naar, hebben er boeken over geschreven en zijn regelmatig in het buitenland om er presentaties over te geven.verderpijlminderklein